Straty tepla žiarením - Prečo by ste mali zbystriť pozornosť? - Domovik

Straty tepla žiarením - Prečo by ste mali zbystriť pozornosť?

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Straty tepla žiarením - Prečo by ste mali zbystriť pozornosť?

Straty tepla žiarením na oknách a spôsoby, ako ich optimalizovať

Straty tepla žiarením v rodinných domoch

Straty tepla by ste nemali podceňovať, aj keď s nimi energetická norma neráta. V dnešnom článku si povieme viac o týchto stratách, hlavne čo sa týka okien a prezradíme Vám, ako optimalizovať straty tepla spôsobené žiarením.

Aby ste lepšie pochopili súvislosti, ktoré sú spojené s energetickou normou a stratami tepla, začneme pekne poporiadku vysvetlíme si ako funguje princíp strát tepla žiarením a aké sú ich rozdiely oproti ostatným spôsobom strácania tepla (t. j. prúdením a vedením v tuhej látke).

Ak ste ešte nepočuli o tom, že teplo sa vie šíriť rôznymi spôsobmi - konkrétne troma spôsobmi - a že energetická norma v stavebníctve ráta iba s jednou zo strát, prečítajte si aj tento článok.

Rodinný dom - straty tepla cez okná

Aké spôsoby šírenia tepla môžeme vidieť na bežnej stavbe rodinného domu v konkrétnych prípadoch:
Keďže vieme, že pri šírení tepla žiarením jeho intenzita závisí najmä od rozdielu teplôt medzi jednotlivými povrchmi (tzn. čím je väčší rozdiel teplôt, tým väčšie žiarenie nastáva - matematicky vyjadrené rozdielom teplôt na štvrtú) je potrebné sa zamyslieť, ako môže vzniknúť na stavbe stav, kde napr. na stene alebo celkovej obálke rodinného domu budú v tom istom momente rôzne teploty.

Najlepším príkladom sú tepelné mosty, kde určitá časť vonkajšej obálky rodinného domu disponuje slabším zateplením - (napr. kritické miesta na väčšine bežne postavených stavieb sú preklady nad oknami, vence, prechod múru na strechu, rohy domov a vo všeobecnosti každý roh na stavbe, prípadne zle zhotovené osadenia dverí a terás.) Takisto tepelný most môže vzniknúť aj tam, kde sa mení skladba materiálov (napr. z múru na okno), kde tieto rôzne materiály majú aj rôznu schopnosť izolovať teplo.

Dôležité je uvedomiť si, že vyžarovanie na tepelných mostoch “vyhráva” nad vedením a v určitých prípadoch napríklad v čase teplotnej špičky, keď vonku prudko klesne teplota na povedzme -20°C aj keby len na pár hodín, tak tepelná strata na tepelnom moste pri tejto špičke môže byť tak významná, že môže byť vyššia ako energetická strata na zbytku plochy fasády aj so strechou dohromady (hovorí o tom Stefan Boltzmannov fyzikálny zákon o šírení tepla žiarením - φ=σ.ε.S.ΔΤ^4).

Strata tepla v rodinných domoch cez okná

Znamená to, že ak chceme mať rodinný dom, ktorý bude mať aj reálnu spotrebu blížiacu sa tej, ktorú nám vyrátal energetik prostredníctvom energetického certifikátu, jednou z vecí na ktorú musíme dbať je práve odstránenie týchto tepelných mostov. Ako vznikajú tepelné mosty a ako sa ich zbaviť je rozsiahla téma, preto sa v dnešnom článku budeme venovať iba oknám:

  • • Ako nám tam tieto mosty vznikajú?
  • • Ako správne osadiť okná, aby sme čo najviac eliminovali tepelné mosty?
  • • Má význam investovať do kvalitnejších okien?
  • • Ako vylepšiť samotné okná?

 

V prvom rade je potrebné si uvedomiť a prijať fakt, že okná vždy boli a budú miesto, kde nám to teplo bude unikať jednoducho viac, ako by malo a to hneď z dvoch dôvodov:

1. Pri oknách je najväčší problém žiarenie, lebo sklo je priehľadné a prepustí nie len viditeľné žiarenie ale samozrejme úplne všetko žiarenie, ktoré má menšiu vlnovú dĺžku ako viditeľne žiarenie. Najlepším spôsobom, ako toto žiarenie odstrániť je inštalácia ťažkých závesov z vnútra (ideálne s hliníkovou odrazovou vrstvou) a súčasne aj inštalácia zatienenia okien z exteriéru (rolety, žalúzie, okenice). Tým zabránime nielen prestupu tepla z exteriéru v lete, ale aj stratám tepla v zime.

Rodinný dom - strata energie - okná

Na základe toho pramení aj môj poznatok o tom, že investícia do kvalitnejších okien nám mnohokrát stratu tepla nezlepší natoľko, ako tá istá investícia do vonkajších roliet. Chcem tým povedať, že v praktickej rovine sa dokonca viac oplatí mať menej kvalitné sklo napr. aj dvojsklo ale s vonkajším zatienením roletou, ako trojsklo bez zatienenia. Aj keď zlepšíme pridaním skla navyše tepelný odpor, v konečnom dôsledku to radikálne nezmení straty žiarením, ktoré nastanú. Navyše rozdiel medzi tepelným odporom dvojskla a trojskla je z tohto pohľadu tak malý a zanedbateľný, že rozumnejšie je naozaj investovať do zatienenia. Nechcem tým však tvrdiť, že trojsklá sú horšie ako dvojsklá, iba, že investícia do zatienenia sa naozaj oplatí, a dokonca viac tzn., mali by sme nad ňou rozmýšľať ešte skôr ako nad investíciou do kvalitných skiel.


2. Druhým problémom sú rámy okien, ktorých súčiniteľ prestupu tepla Ug sa hýbe niekde na úrovni 1, kím Ug na múre je v priemere aj 5-krát menšie. Znamená to, že múr prepustí 5-krát menej tepla, ako rám okna o rovnakej ploche a z toho dôvodu jednoducho styk rámu s múrom musí byť mnohonásobne chladnejší, ako samotný múr, z čoho vyplýva, že dané miesto bude kradnúť teplo nielen prestupom cez rám, ale aj samotným žiarením.

Najlepším spôsobom, ako odstrániť tento tepelný most, je prekryť časť rámu okna izoláciou a tak isto pred osadením okna inštalovať po jeho obvode vrstvu izolácie.

Z praxe poznám ešte jeden efektívnejší spôsob - je ním tzv. predsadená montáž. Ide o osadenie samotného okna až za múr (t.j. do izolácie) tak, aby nedochádzalo k styku okna s múrom, ale iba s izoláciou tzv. predsadená montáž.

Úniky tepla z okien rodinných domov
(poznámka: aj v tomto prípade je vhodné prekryť časť rámu izoláciou aj z predu)

Takto v praxi najviac znížime efekt tepelného mostu na styku okna s murivom a zabránime tak nielen obrovským stratám tepla, ale aj prípadnému zrážaniu vlhkosti a vznikajúcej plesni na ráme okna.

Samozrejme, ako som spomínal, tepelné mosty vznikajú na viacerých miestach stavby, nielen na oknách, tieto detaily je potrebné riešiť všade tam, kde môže daný most vzniknúť. Preto je dôležité vždy posudzovať stavbu rodinného domu ako celok, už pri jej samotnom projektovaní. Tieto a mnohé iné problémy riešime aj pri našej službe - projekt na mieru.

Keďže dostávam aj veľa otázok týkajúcich sa kúrenia v dome, nabudúce vám prinesieme článok, kde si povieme viac aj o tejto problematike. Dozviete sa, aké kúrenie použiť, aby ste mali naozaj efektívny a pasívne fungujúci rodinný dom s nízkou spotrebou, predstavíme vám rôzne spôsoby kúrenia a povieme si o tom, ktorý spôsob kúrenia sa hodí alebo nehodí na konkrétny druh stavby.

Kontaktujte nás!

Prosím spočítajte 4 a 8.

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre 4-YOU.sk s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.
Stiahnite si katalóg Top 20 pasívnych rodinných domov