Prečo nie je A0 ako A0 - Domovik

Prečo nie je A0 ako A0

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Prečo nie je A0 ako A0

Rodinný dom - energetický certifikát

Často sa nás pýtajú klienti ako je možné, že dva rodinné domy, ktoré sú ,,papierovo,, takmer identické a podľa energetického certifikátu by mali mať podobnú spotrebu energie, majú v praxi tak odlišné hodnoty ( niekoľko tisíc kWh/rok).

Dôvodov je samozrejme veľa, a preto sme si pripravili sériu článkov, v ktorých sa tomu budeme postupne venovať.

Dnes už vieme, že teplo sa šíri troma spôsobmi:

1. vedením v tuhej látke, napríklad prestupom tepla cez stenu z interiéru do exteriéru v zime (popisuje to Fourierov zákon v 3D).

2. žiarením (alebo inak "sálaním" teplých povrchov), napríklad rozohriatá pec, ktorá do prostredia vyžaruje teplo - fyzikálne vyjadrené ako infra-žiarenie o určitej vlnovej dĺžke (popisuje to Steffan-Boltzmanov zákon)

3. prúdením tekutín napríklad prúdením vzduchu v interiéri alebo v okolí stavby (popisuje to Newtonov zákon o prúdení tepla).

 

V praxi by sme teda vedeli energetickú náročnosť budovy spočítať ako:

energetická náročnosť = všetky straty (t.j. straty vedením + straty prúdením + straty žiarením) 

- tepelné zisky budovy (napr. zo slnečného žiarenia)

Problém však nastáva, že v dobách, kedy sa zostavovali prvé pravidlá a normy popisujúce energetickú náročnosť budov sa ešte nevedelo o žiarení (pred rokmi 1900 kedy Einstein potvrdil Planckov zákon) a na meranie prúdenia ešte neexistovali prístroje, ktoré by to vedeli merať. Norma sa teda dohodla, že energetická náročnosť sa bude vypočítavať iba z lambdy = súčiniteľ tepelnej vodivosti, ktorý rieši iba prestup tepla skrz napr. stenu budovy a ostatné zložky ako vyžiarené teplo alebo teplo, ktoré nám odíde prúdením zanedbáme, a takto to ostalo dodnes.

Aby ste mali predstavu, aké obrovské straty môžu nastať žiarením (ktoré, ako sme si povedali norma a energetický certifikát nerieši), a čo všetko také zanedbanie resp. neuvedenie žiarenia do výpočtu môže spôsobiť, použijeme tento príklad z výskumu:

Kedysi dávno, keď vesmírny výskum bol iba na počiatku a do vesmíru ešte kozmonauti nelietali, ale vysielali sa tam prvé zvieratá sa bežne stávalo, že tie zvieratá sa vrátili domov buď ,,zamrznuté,, alebo ,,upražené,, aj napriek tomu, že modul v ktorom ich vysielali do vesmíru mal dostatočný súčiniteľ tepelnej vodivosti nato, aby ich ochránil, tzn. na papieri ak riešili iba prestup tepla skrz stenu modulu, tak modul mal mať dostatočnú ochranu na to, aby sa zvieraťu nič nestalo. Avšak skutočnosť po pokusoch bola iná.

Až časom sa prišlo na to, že tento modul ich síce chránil proti prestupu tepla, avšak nechránil proti žiareniu. Vo vesmíre sú teploty od -273°C až do 1000°C, práve podľa toho, či sa nachádzate v tme, na slnku alebo prechádzate cez atmosféru.

Rodinný dom - energie

Tieto fyzikálne zákony sú pre všetkých vo vesmírnom výskume jasné, avšak aj napriek tomu, že sa s týmito hodnotami pri vesmírnom výskume ráta, pri stavebných normách a výstavbách rodinných domov na Slovensku sa tento zákon nerieši.

Ako v praxi funguje energetický certifikát na Slovensku

Na Slovensku platí Zákon č. 555 z roku 2005 O energetickej hospodárnosti budov, prostredníctvom vykonávacej vyhlášky č.364 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja prikazuje použiť na hodnotenie budov z hľadiska energetickej hospodárnosti normu STN 73 0540.

Táto norma sa zaoberá tepelnými stratami vedením. O žiarení alebo prúdení norma nepojednáva, čo je veľká škoda - odhalili by sme tak, prečo v reálnom živote majú stavby vyššie tepelné straty ako v energetickom certifikáte. Mohlo by sa kľudne stať, že domy, ktoré dnes majú energetickú triedu A0, by skončili v triede B alebo C, pretože taká je ich reálna spotreba v praxi.

Ak chceme mať nielen dobrý energetický certifikát, ale aj reálne energeticky málo náročnú budovu, musíme v praxi rátať aj s ostatnými veličinami (čo teda väčšina projektantov a výrobcov materiálov nerieši, nakoľko im to zákon, norma ani žiadne ustanovenie neprikazuje).

 

Ako optimalizovať straty tepla?

O tom, ako rodinný dom optimalizovať tak, aby z neho ,,neunikalo teplo cez žiarenie,, si povieme v našom ďalšom článku a začneme jedným z najväčších ,,zlodejov,, tepla - oknami.

V článku si povieme o tom:
 
  • - ako prebieha jav ,,kradnutia,, tepla žiarením a prečo máme najväčšie úniky práve počas noci s jasnou oblohou,
  • - ako správne osadiť okná - poradíme, aké doplnkové prvky zvoliť, aby ste mali čo najmenšie úniky,
  • - a možno aj o tom, (ak to rozsah článku dovolí) do čoho by sme mali v rámci okna investovať a do čoho je investícia zase nenávratná.

Kontaktujte nás!

Prosím spočítajte 4 a 5.

Ísť späť

© 2024 Všetky práva vyhradené pre 4-YOU.sk s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.
Stiahnite si katalóg Top 20 pasívnych rodinných domov